Vragen? Bel +31 (0) 30 230 61 41
Wij verdiepen ons in uw wensen van vandaag en anticiperen op toekomstige capaciteitsvragen
Wij verdiepen ons in uw wensen van vandaag en anticiperen op toekomstige capaciteitsvragen

Onze werkwijze

Onze werkwijze biedt u grip, controle en regie op de externe inhuur welke in lijn is met talentmanagement- en inkoopdoelstellingen. Dit levert u naast het beste talent ook aanzienlijke kostenbesparingen op, dossier compliance, harmonisatie van inkoopvoorwaarden en kwaliteit- en efficiency verbeteringen.

Uniek is dat wij onafhankelijk zijn, geen eigen mensen in dienst hebben die wij detacheren en vraaggestuurd werken. Wij werken samen met duizenden leveranciers van professionals (denk aan uitzend- en detacheringsbureaus, maatschappen, brokers in binnen- en buitenland) en zelfstandig professionals. Zo is het netwerk met potentieel talent waaruit we voor u kunnen zoeken heel groot. Als onafhankelijke inhuurspecialist hebben wij geen enkel belang bij welke professional u kiest. Wij zijn gepokt en gemazeld in de wet- en regelgeving. Met Myflex als partner weet u zeker dat uw flexibele schil voldoet aan de eisen die de wet stelt. Zowel nationaal, als internationaal.

7 stappen
  • Aanvraag/order management
  • Zoeken, selectie, benchmark
  • Screening
  • Contractmanagement
  • Urenregistratie
  • Facturatie
  • Rapportages
Vragen over onze dienstverlening?

Vragen over onze dienstverlening?

neem contact op

Onze werkwijze in 7 stappen

#

Aanvraag/order management

Aanvragen met workflow en autorisatieproces interne organisatie
Verlengingen, beeindigingen, Statements of Work; workpackages
Directe koppeling met interne kostenplaats(en)
Mogelijkheid inschakelen van voorkeursleveranciers
Functieprofielen en ratecards

#

Zoeken, selectie, benchmark

Distributie aanvraag naar (voorkeurs)leveranciers
Poolmanagement of schillenmodel
Onze recruiters gaan aan de slag
Selecteren van kandidaten
Voorstellen van kandidaten
Afwijzen van kandidaten
Benchmarkrapportages

#

Screening

Volledige Pre-employment screening (PES)
Alle type documenten (CV, VOG, kopie legitimatiebewijs, geheimhoudingsverklaring, 
modelovereenkomst, ex-werkgeversverklaringen)
Online dossier
Online status screening zichtbaar voor leveranciers en zzp'ers
Uploaden documenten door leveranciers en zzp'ers

#

Contractmanagement

Uitgifte dienstverleningsovereenkomsten
Uitgifte werkopdrachten
Verlengingen/beëindigingen
Directe koppeling met kostenplaats
Beheren prijs- en mantelcontractafspraken
Controle en signalering geldigheidsdatum documenten

#

Urenregistratie

Invullen uren (medewerker)
Accorderen uren (manager)
Standaard uren, overwerk, stand-by, oproep e.d

#

Facturatie

E-facturatie leveranciers
Mogelijkheid tot reversed billing
Maatwerkfacturatie op divisie, locatie, afdelingsniveau,
of per leverancier, per medewerker of per kostenplaats.

#

Rapportages

Real-time dashboards
Exportfuncties 
Inzage in tarieven
Toegang tot alle inhuurdossiers
Betaalstromen
Budget uitputting
Performancemanagement leveranciers