Vragen? Bel +31 (0) 30 230 61 41
Alles wat u moet weten over de Wet DBA
Alles wat u moet weten over de Wet DBA

De Wet DBA: de gevolgen

De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Op 18 november 2016 heeft staatssecretaris Wiebes laten weten dat de overgangsperiode is verlengd tot 31 december 2017. Gedurende deze periode hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving en hebben zzp’ers de gelegenheid om zaken op orde te stellen, zodat zij voldoen aan de eisen van de Wet DBA.

Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever.

<h1>Modelovereenkomst Myflex</h1>

<p>De modelovereenkomst die Myflex ingediend heeft bij de Belastingdienst is goedgekeurd. Op 10 maart 2016 hee...

Modelovereenkomst Myflex

De modelovereenkomst die Myflex ingediend heeft bij de Belastingdienst is goedgekeurd. Op 10 maart 2016 heeft Myflex de beschikking ontvangen. Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), is het voor zzp’ers en opdrachtgevers belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Hierbij is een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst cruciaal.

Als onafhankelijke inhuurspecialist geloven wij in een transparante wereld en streven naar eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt.Toegang tot de juiste kennis en toepassing van wet- en regelgeving is een belangrijke basisvoorwaarde om voor iedereen die wil werken een gelijk speelveld te creëren. Wij willen bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld. Daarom stellen wij de modelovereenkomst van Myflex beschikbaar voor leveranciers van professionals en marktpartijen.

Het is belangrijk dat u kennis neemt van de leeswijzer zodat u de zaken in de overeenkomst op een juiste wijze interpreteert.

160103 Leeswijzer Modelcontracten Bijlage C - Modelovereenkomst versie 1.00

Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, dan vernemen wij dat graag. U kunt ons bereiken op +31 (0) 30 602 16 17 en vraag naar de afdeling Resourcemanagement.

Wet DBA: 15 praktische tools

Goed voorbereid!

Weet u wat u als opdrachtgever moet doen? Als inhuurspecialist hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan een uitgebreid kennisdossier rondom de Wet DBA.  Op basis van dit dossier hebben we een praktische Wet DBA-toolkit samengesteld voor opdrachtgevers.

  • Inzicht in risico’s
  • Regie op zzp contracten
  • Praktische do’s en don'ts

vraag aan!

  Wet DBA Toolkit: 15 praktische tools

Algemene Planning

Weten hoe de planning omtrent de Wet DBA eruit ziet? Wij hebben de feiten op een rij gezet.

bekijk de planning

Achtergrondinformatie ontvangen?

De details van de wet grondig nalezen? Samen met juristen en arbeidsdeskundigen bundelden we alle bevindingen over de Wet DBA in een speciale notitie. Deze notitie is inmiddels al ruim 1.000 keer gedownload!

vraag de notitie aan

<h1>Laat u informeren</h1>

<p>De afgelopen maanden organiseerden wij inloopspreekuren en informatiesessies door het land. bent u opdrachtgever o...

Laat u informeren

De afgelopen maanden organiseerden wij inloopspreekuren en informatiesessies door het land. bent u opdrachtgever of zzp'er? Bel ons om een afspraak te maken, we nemen de details met u door: +31 (0) 30 602 16 17.

impressie informatiebijeenkomst afspraak maken

Uitzenden of payrollen: alternatieven bij twijfel

Wanneer er twijfel is of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap is het mogelijk te kiezen voor een uitzend- of payrollconstructie. Onze twee zusterbedrijven Flexbrain en Infraflex bieden mogelijkheden om zzp’ers in dienst te nemen en via een uitzend- of payrollconstructie de professional uit te lenen.

Meest gestelde vragen

Wanneer gaat de nieuwe Wet DBA in?

Sinds 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen en geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Tot 31 december 2017 geldt een overgangsperiode.

Is de VAR verklaring nog geldig?

de VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen. Het eerste jaar hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving. Daarmee heeft iedereen de tijd om een en ander goed te regelen. De controles kunnen teruggaan tot 1 april 2016. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het implementeren van de nieuwe wetgeving.

Beschikt Myflex over een goedgekeurde modelovereenkomst?

De modelovereenkomst die Myflex ingediend heeft bij de Belastingdienst is goedgekeurd. Op 10 maart 2016 heeft Myflex de beschikking ontvangen. De modelovereenkomst is per heden beschikbaar voor een ieder die hier gebruik van zou willen maken.

Ik ben zzp'er en heb een contract via Myflex, moet ik iets doen?

Myflex organiseert inloopspreekuren en informatiesessies over dit onderwerp. Daarnaast is het mogelijk een individuele afspraak te maken. Je kunt ook wachten tot wij je nieuwe informatie gaan sturen. Uiteraard gaat Myflex ook werken met modelcontracten. Graag brengen wij je op de hoogte van de modelcontracten die van toepassing gaan zijn op jouw opdracht.